គោលការណឯកជនភាព

ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021)

ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះ (និងកម្មវិធី) ជាកម្មសិទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Tianle Food Global Co.,Ltd ដែលជាម្ចាស់សិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John's កម្ពុជា (“យើង” ឬ “យើងខ្ញុំ”) ជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាលីមីតធីត​ដែល​មាន​ការិយាល័យនៅជាន់ទី 2 អគារ K លេខ 79-83 ផ្លូវ 388 សង្កាត់ទួល​ស្វាយព្រៃ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន៖ 00052566។

ក្រុមហ៊ុន Papa John’s ប្តេជ្ញាអនុវត្តតាមបទបញ្ជាការពារទិន្នន័យខ្ពស់​ជាទី​បំផុត។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬយោបល់ណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាព​នេះអាចផ្ញើទៅ cambodia@papajohns.com ឬជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ទៅ​កាន់អាសយដ្ឋានដែលបានផ្តល់ជូននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលវា​លេច​ឡើង និងទីតាំង ឬអន្តរកម្មណាមួយដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់​ខ្លួនពីអ្នក។

គោលការណ៍នេះពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលយើងចាត់ចែងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះរួមបញ្ចូលទាំង [បញ្ចូលឈ្មោះដែន]។ វាក៏អនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ និងកម្មវិធីចល័តរបស់យើង រាល់បណ្តាញ​បញ្ជា​ទិញទំព័របណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់យើង និងអន្តរកម្មរបស់អ្នក​ជា​មួយយើងនៅក្រៅបណ្តាញ រួមទាំងព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន​តាម​រយៈ​ការបញ្ជាទិញតាមទូរសព្ទ ឬដោយផ្ទាល់។ វាក៏ពិពណ៌នាអំពីជម្រើសរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញព័ត៌មានរបស់អ្នកផងដែរ។ តាមរយៈការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយយើងនៅលើគេហទំព័រ ប្រព័ន្ធ និងទីតាំង​របស់​យើង អ្នកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមិនអនុវត្តចំពោះហាងលើបណ្ដាញ/ហាងចល័តរបស់ភាគីទីបីដែលអ្នកដំឡើងកម្មវិធី ឬទូទាត់ប្រាក់ រួមទាំងរបស់និម្មិត​នៅក្នុងហ្គេម ដែលអាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអំពីអ្នកបានដែរ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យណាមួយដែលប្រមូលដោយភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានពី និងអំពីអ្នក

យើងប្រមូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មានប្រវត្តិរូប។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រមូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ប្រវត្តិរូប និងចំណូលចិត្ត​របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងក៏អាចប្រមូលលេខទូរសព្ទ ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកផងដែរ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ចូល។

ឧទាហរណ៍ យើងនឹងប្រមូលពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតសម្រាប់​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើ និងការចូលគណនី។

យើងប្រមូលទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រមូលរបស់របរដែលបានទិញ ចំនួនទឹកប្រាក់​ដែល​បាន​ទិញ កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលាធ្វើប្រតិបត្តិការ និងថាតើអ្នកបានប្រើ​លេខ​កូដបញ្ចុះតម្លៃ ឬលេខកូដប្រូម៉ូសិននៅពេលធ្វើការទិញនៅក្នុងហាង ឬទិញតាមនៅលើបណ្ដាញដែរឬអត់។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ប្រាក់។

ឧទាហរណ៍ យើងប្រមូលលេខកាតឥណទាន/ឥណពន្ធ កាលបរិច្ឆេទផុត​កំណត់ និងលេខកូដសុវត្ថិភាពរបស់ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការទិញ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ជូន ឬបង្ហោះ។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានដែលអ្នកបង្ហោះនៅទីសាធារណៈ​នៅ​លើ​គេហទំព័ររបស់យើង។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលអ្នកទាក់ទងមកយើង ឬបំពេញការស្ទង់​មតិ​ផងដែរ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំងឧបករណ៍របស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ យើងប្រហែលជាប៉ាន់ស្មានទីតាំងរបស់អ្នកដោយផ្អែក​លើអា​សយ​ដ្ឋាន IP របស់អ្នក។ យើងក៏អាចប្រមូលទិន្នន័យទីតាំងតាមរយៈ GPS ឬវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នា​ផ្សេង​ទៀត។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអន្តរកម្ម និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងកម្ម​វិធីចល័តរបស់យើងដោយអ្នក។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រមូលកាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលាដែលអ្នកចូល​មើល​គេហ​ទំព័រ ឬកម្មវិធីចល័តរបស់យើង ទំព័រដែលអ្នកចូលប្រើ និងគេហទំព័​រ​ដែលអ្នកបានមកពី ឬចូលមើលនៅពេលអ្នកចាកចេញ។ យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយអ៊ីមែល និងការ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងផងដែរ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីការតភ្ជាប់ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍​របស់​អ្នក។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រមូលទិន្នន័យអំពីប្រភេទឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកប្រើ អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីន​ធឺណិត​របស់អ្នក ការកំណត់តំបន់ និងភាសារបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក និងព័ត៌​មាន​ស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ យើងក៏អាចប្រមូលអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក ឬសញ្ញា​សម្គាល់​ឧបករណ៍​ផ្សេង​ទៀតផងដែរ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានពីម្ចាស់សិទ្ធិអាជីវកម្ម និងដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកពីអ្នកទទួលសិទ្ធិ​អាជីវកម្ម​របស់យើង សាខា និងដៃគូអាជីវកម្មដទៃទៀត ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវា​កម្ម លក់ឬចែកចាយផលិតផលរបស់យើង ទាក់ទងជាមួយអ្នក ឬផ្តល់ឱ្យ​អ្នក​នូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬខ្លឹមសារផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។ យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកលក់ទិន្នន័យ ដើម្បីពង្រឹង ឬបន្ថែមព័ត៌​មាន​អតិថិជនរបស់អ្នកផងដែរ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នក “ចូលចិត្ត/តាមដាន” យើង ឬចែករំលែកខ្លឹមសារ​របស់យើងនៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម យើងអាចប្រមូលព័ត៌​មានអំពីប្រវត្តិរូបប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលគឺពឹងផ្អែកលើការកំណត់ឯកជនភាពរបស់អ្នកជាមួយបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដូចដែលបានបញ្ចេញ និងពិពណ៌នានៅទីនេះ

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដើម្បីចែកចាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង​ជូនអ្នក។

យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក ដំណើរការការទូទាត់របស់អ្នក និងបញ្ជូនការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកជូនអ្នក។ យើងក៏អាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក រក្សាគណនីរបស់អ្នក កំណត់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងសម្រប​សម្រួលកម្មវិធីអតិថិជនស្មោះត្រង់របស់យើង។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរ ឬសំណួររបស់​អ្នក។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្ម​អតិ​ថិជន និងឆ្លើយតបទៅនឹងមតិប្រតិកម្មរបស់អតិថិជនអ្នក។ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកអំពីការបញ្ជាទិញ ឬរង្វាន់របស់អ្នក។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ដើម្បីកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង​។

យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រ និងផលិតផល​របស់យើងល្អប្រសើរឡើង។ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីកែកំហុស និងជួសជុលកំហុស​ប្រព័ន្ធ។ យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នក ដើម្បីប្ដូរបទពិសោធន៍របស់អ្នក​តាមបំណងជាមួយយើង។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខ។

យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុន អតិថិជន និងគេហ​ទំព័រ​របស់យើងពីសកម្មភាពព្យាបាទ ឬគេងបន្លំ ហើយកាត់ទោសអ្នក​ដែល​ទទួលខុសត្រូវ។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារ។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលថ្មី ភោជនីយ​ដ្ឋាន​នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេស។ យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកដើម្បីបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផល និងកម្មវិធីផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នក។ យើងអាចប្រាប់អ្នកអំពីមុខងារពិសេសថ្មីៗ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗ។ ទាំងនេះអាចជាការផ្តល់ជូនរបស់ភាគីទីបី ឬផលិតផលដែលយើងគិតថា​អ្នកប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍។ យើងក៏អាចប្រើប្រាស់សារលោតជូនដំណឹងលើកម្មវិធីចល័តរបស់យើងផងដែរ។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ដើម្បីទាក់ទងជាមួយអ្នកអំពីគណនីរបស់អ្នក ឬទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

យើងអាចទាក់ទងអ្នកអំពីគណនី ឬមតិប្រតិកម្មរបស់អ្នក រួមទាំងការ​បញ្ជាក់​ប្រតិបត្តិការ ការជូនដំណឹងបច្ចេកទេស និងការដាស់តឿនផ្នែក​សុវត្ថិភាព។ យើងក៏អាចទាក់ទងអ្នកអំពីគោលការណ៍នេះ ឬលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់​គេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។

យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវការ និងកាតព្វកិច្ច​ផ្លូវ​ច្បាប់ ឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ឬដូចដែលយើងអាចជូនដំណឹង​ដល់អ្នក។

យើងប្រមូលព័ត៌មានតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា

យើងប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីអ្នក។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយយើង ចុះឈ្មោះសម្រាប់ទទួល​បាន​អ៊ីមែលរបស់យើង ចូលរួមកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន ឬចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកទាក់ទងមកយើង។ យើងប្រមូលព័ត៌មាន ប្រសិនបើអ្នកបញ្ជូនការបញ្ជាទិញតាមរយៈគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីចល័តរបស់យើង។

យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកដោយអកម្ម។

យើងប្រើឧបករណ៍តាមដាន ដូចជាឃុកឃីកម្មវិធីរុករក និងវិបប៊ីខុន។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ទាំងនេះ និងរបៀបដែលអ្នកអាច​គ្រប់​គ្រងឧបករណ៍ទាំងនេះ សូមចុចត្រង់នេះ។ យើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមពេលវេលាដែលអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ យើងអាចមានភាគីទីបីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរបៀបនេះដែរ។ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានពីកម្មវិធីចល័តរបស់យើងផងដែរ។

យើងទទួលបានព័ត៌មានអំពីអ្នកពីភាគីទីបី។

ឧទាហរណ៍ ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងអាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីអ្នក។ ប្រព័ន្ធបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមក៏អាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានអំពីអ្នកដែរ។

យើងបញ្ចូលព័ត៌មានចូលគ្នា។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានដែលយើងបានប្រមូល​ក្រៅបណ្តាញ​ចូល​គ្នាជាមួយព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលលើបណ្ដាញ។ ឬយើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីភាគីទីបីចូលគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលយើងមានរួចហើយ។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកដទៃ

យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកទទួលសិទ្ធិអាជីវកម្ម និងសាខា​របស់​យើង។

ឧទាហរណ៍ យើងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកទទួលសិទ្ធិអាជីវកម្ម និង​សាខា​របស់យើង ដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក និងដំណើរការការ​ទូទាត់របស់អ្នក។ យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកទទួលសិទ្ធិអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីផ្តល់ជូនការផ្តល់ជូនពិសេស និងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនក្នុងតំបន់ដែលអាច​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ផងដែរ។

យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើសេវាកម្មជំនួសយើង។

ឧទាហរណ៍ យើងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកលក់ដែលផ្តល់​សេវាផ្ញើ​សំបុត្រ​ឬអ៊ីមែល សេវាពន្ធ និងគណនេយ្យ ការបំពេញផលិតផល សេវាកម្ម​ដឹក​ជញ្ជូន ដំណើរការទូទាត់ សេវាបង្កើនទិន្នន័យ ការការពារការបន្លំ ការ​ថែទាំជួសជុល និងប្រតិបត្តិការគេហទំព័រនិងកម្មវិធី សេវាកម្មវិភាគ​ទិន្ន​ន័យ និងគោលបំណងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយដៃគូធ្វើទីផ្សារដែលជួយសម្រួលដល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញផងដែរ។ យើងក៏អាចជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកលក់ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ដើម្បី​ប្រមូលព័ត៌មានតាងនាមឲ្យយើងផងដែរ។

យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយដៃគូប្រូម៉ូសិនរបស់យើង។

ឧទាហរណ៍ យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយភាគីទីបីដែលសហការ​ឧបត្ថម្ភ​កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន។ ដៃគូទាំងនេះអាចផ្ញើព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ និងផលិតផលមកអ្នកតាម​រយៈសំបុត្រ ឬអ៊ីមែល។

យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មាន ប្រសិនបើយើងគិតថា យើងត្រូវធ្វើដើម្បី​គោរពតាមច្បាប់ ឬការពារខ្លួនយើង។

ឧទាហរណ៍ យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីឆ្លើយតបទៅ​នឹងដីកា​បង្គា​ប់ ឬដីកាកោះហៅរបស់តុលាការ។ យើងអាចចែករំលែកវាបាន ប្រសិនបើទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល អង្គភាព​ស៊ើប​អង្កេតឬអ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្នើសុំ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មាននៅពេលយើងកំពុងអនុវត្តលក្ខខណ្ឌសេវាកម្មរបស់យើង ឬការពារសុវត្ថិភាព ឬសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធរបស់យើង ឬស៊ើបអង្កេតករណីលួចបន្លំដែលអាចកើតឡើង។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយអ្នកស្នងណាមួយនៃផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកខ្លះនៃអាជីវកម្មរបស់យើង។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានលក់ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវបញ្ជីឈ្មោះអតិថិជនរបស់យើងជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការនោះ។

យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានដោយមានហេតុផលផ្សេងទៀតដែលយើងអាចពិពណ៌នាប្រាប់អ្នក។

អ្នកមានជម្រើស និងសិទ្ធិមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ព័​ត៌​មានរបស់អ្នក

Papa John's និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុន Papa John's ទទួលខុសត្រូវ៖

 • ចាត់ចែងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសម្ងាត់ជាទីបំផុត

 • ចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ត្រូវបាន​រក្សាទុកឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងត្រូវបានការពារពីរាល់ដំណើរការដែលគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត ឬខុសច្បាប់ ការខាតបង់ដោយចៃដន្យ ការបំផ្លាញ ឬកា​រ​ខូច​ខាត ការផ្លាស់ប្តូរ ការបញ្ចេញ ឬការចូលប្រើ

 • ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិចូលមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីមើល និង/ឬ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប្រសិនបើមាន​តម្រូវ​ការ

 • ជូនដំណឹងដល់អ្នកជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើយើងដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ ការ​បញ្ចេ​ញ ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និង

 • តាមការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នក សូមប្រគល់មកវិញភ្លាមៗ ឬ​បំផ្លាញរាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនិងទាំងអស់របស់អ្នកក្រោមកម្មសិទ្ធិ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

អ្នកក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ផ្សេងទៀតក្រោមច្បាប់កម្ពុជាផងដែរ។

សិទ្ធិ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

អ្នកមាន៖

 • សិទ្ធិចូលប្រើ៖ អ្នកមានសិទ្ធិចូលមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូល និង​រក្សា​ទុកដោយក្រុមហ៊ុន Papa John និងសិទ្ធិស្នើសុំ Papa John ចម្លងទិន្ន​ន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

 • សិទ្ធិកែតម្រូវ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យ Papa John កែតម្រូវរាល់ព័ត៌មានដែល​អ្នកជឿជាក់ថាមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំ Papa John ឱ្យបំពេញព័ត៌មានដែលអ្នកជឿថា​មិន​ពេញលេញផងដែរ។

 • សិទ្ធិលុប៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យ Papa John លុបចោលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នកក្នុងករណីលែងចាំបាច់សម្រាប់ Papa John រក្សាទុកទិន្នន័យបែប​នេះ។

 • សិទ្ធិដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកទៅលើដំណើរការនៅពេលណាមួយក៏បាន។

 • សិទ្ធិដាក់កម្រិតលើដំណើរការ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យ Papa John ដាក់​កម្រិតលើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

 • សិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការ៖ អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់អ្នកដោយក្រុមហ៊ុន Papa John's ក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់។

 • សិទ្ធិចល័តទិន្នន័យ៖ អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យ Papa John ផ្ទេរទិន្នន័យដែល​យើង​បានប្រមូលទៅអង្គភាពផ្សេងទៀត ឬទៅអ្នកដោយផ្ទាល់ក្រោម​លក្ខ​ខណ្ឌជាក់លាក់។

ក្នុងករណីអ្នកធ្វើសំណើ យើងមាន [បញ្ចូលថ្ងៃ/ខែពន្យារពេល] និងក្រុមហ៊ុន Papa John's កម្ពុជាផ្តល់ជូនអ្នកនូវវិធីផ្សេងៗគ្នា៖

 • អ្នកអាចទាក់ទងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងដោយសរសេរទៅកាន់អាសយដ្ឋានខាងក្រោម និងបញ្ជូនភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក៖ មន្រ្តីការពារទិន្នន័យនៅក្រុមហ៊ុន Tianle Food Global Co.,Ltd ជាន់ទី 2 នៃអគារ K លេខ 79-83 ផ្លូវ 388 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ឬដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ៖ cambodia@papajohns.com

 • អ្នកក៏អាចចូលប្រើ ផ្លាស់ប្តូរ និងលុបព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ដោយចុចលើ “គណនីរបស់ខ្ញុំ” លើកម្មវិធីរបស់យើង ឬ

 • អ្នកក៏អាចបដិសេធមិនទទួលអ៊ីមែលដោយចុចលើ ‘ឈប់ជាវ’ នៅក្នុងអ៊ី​មែល​ធ្វើទីផ្សារណាមួយដែលអ្នកទទួល អ្នកអាចពិនិត្យឡើងវិញ និងធ្វើបច្ចុ​ប្បន្នភាពព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកបាន។

អ្នកអាចបដិសេធមិនទទួលអ៊ីមែលធ្វើទីផ្សារ និង/ឬសារជាអក្សរបាន។

ដើម្បីបញ្ឈប់ការទទួលអ៊ីមែល ឬសារជាអក្សរផ្សព្វផ្សាយប្រូម៉ូសិន សូមធ្វើ​តាមការណែនាំនៅក្នុងសារផ្សព្វផ្សាយប្រូម៉ូសិនដែលអ្នកទទួលបានពីយើង។ ទោះបីជាអ្នកបដិសេធទទួលយកសារធ្វើទីផ្សារក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែផ្ញើ​សារប្រតិបត្តិការឲ្យអ្នក។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់អ្នក។

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឃុកឃី និងឧបករណ៍តាមដាន។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចជ្រើសរើសបិទឃុកឃីនៅលើកម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិត​របស់អ្នក។

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍នៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចបិទឧបករណ៍កំណត់ទីតាំង GPS ឬសារលោតជូន​ដំណឹង​នៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងការតាមដានទីតាំងច្បាស់លាស់ដោយលៃតម្រូវការកំណត់សេវាកម្មទីតាំងរបស់អ្នក។ យើងអាចបន្តប៉ាន់ស្មានទីតាំងរបស់អ្នកដោយផ្អែកលើអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។

គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទាំងនេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់កុមារទេ។

គេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ។ យើងមិនបានប្រមូល ឬស្នើសុំដោយចេតនានូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីក្មេង​អាយុក្រោម 18 ឆ្នាំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល ឬស្របតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់ឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ហើយគិតថាកូន​របស់​អ្នកដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាតពីអ្នក អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង ហើយស្នើសុំកែតម្រូវ ឬលុបចោល ព័ត៌មានរបស់កូនអ្នកបាន។ អ្នកក៏អាចសរសេរលិខិតមកយើងតាមអាសយដ្ឋានដែលបានរាយនៅចុងបញ្ចប់នៃគោលការណ៍នេះ។ សូមគូសចំណាំសំណួររបស់អ្នក "សំណើសុំព័ត៌មានអតិថិជន"។

យើងប្រើប្រាស់វិធានការសុវត្ថិភាពតាមស្តង់ដារ។

សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ៊ីនធឺណិតមិនមានសុវត្ថិភាព 100% ទេ។ យើងមិនអាចសន្យាថាការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងទេ។ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើអ៊ីនធឺណិត។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការមិនប្រាប់ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុន Papa John's ចាត់វិធានការបង្ការគ្រប់យ៉ាង និងប្រើប្រាស់វិធាន​ការសមស្របដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុន Papa John's មានវិធានការបច្ចេកទេស និងការរៀបចំចាំបាច់​ដើម្បីរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ហើយជាពិសេស​ដើម្បីការពារវាពីការលេចឮដល់ភាគីទីបីដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ក្នុងករណីដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើង វាត្រូវបានការពារតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីអ៊ិនគ្រីប។ សុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើង ហើយ​ក្រុមហ៊ុន Papa John's កំពុងព្យាយាមការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​អស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមកត់សម្គាល់ថាគ្មានការបញ្ជូនទិន្នន័យតាម​អ៊ីនធឺណិត ឬបណ្តាញឥតខ្សែណាមួយអាចត្រូវបានធានាថាគ្មាន​ពី​ការ​ចូលទន្រ្ទានរបស់អ្នកដទៃទាំងស្រុងនោះទេ។ ជាលទ្ធផល ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Papa John's ប្រើប្រាស់វិធានការសន្តិ​សុខ​សមស្រប និងសមរម្យដើម្បីការពារទិន្នន័យ យើងមិនអាចធានាសុវត្ថិភាព​នៃព័ត៌មានដែលបានបញ្ជូនទៅ និងពីគេហទំព័រ/កម្មវិធី និងមិនទទួល​ខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ភាគីទីបីដែលទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះទេ។

យើងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដរាបណាវាចាំបាច់ ឬពាក់ព័ន្ធសម្រាប់​ការ​អនុវត្តដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។

យើងក៏រក្សាទុកព័ត៌មានដូចដែលតម្រូវផ្សេងដោយច្បាប់ផងដែរ។

យើងរក្សាទុកព័ត៌មានទាំងនៅក្នុង និងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។

ព័ត៌មានដែលយើងរក្សាទុកអាចត្រូវបានរក្សាទុកទាំងក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេ​សកម្ពុជាសម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌ “យើងប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌មានដូចដែលបានបញ្ចេញ និងពិពណ៌នានៅទីនេះ”។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកយល់និងយល់ព្រមថា យើងអាចផ្ទេរព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅប្រទេសកម្ពុជាបាន។ គេហទំព័រនេះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលប្រហែល​ជាមិនអាចផ្តល់ការការពារក្នុងកម្រិតដូចនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកទេ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងកម្មវិធី ឬការផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយរបស់អ្នក​គឺជាការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរ ដំណើរការ ការប្រើប្រាស់ ការ​ចែករំលែក និងការរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង​យុត្តាធិការផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

យើងអាចភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីផ្សេងទៀត ឬមានសេវាកម្មភាគី​ទីបី​នៅលើប្រព័ន្ធរបស់យើងដែលយើងមិនគ្រប់គ្រង។

ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណរបស់ភាគីទីបី អ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅ​កាន់​ប្រព័ន្ធ​ដែលយើងមិនគ្រប់គ្រង។ គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពនៃប្រព័ន្ធទាំងនោះទេ។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដោយយកចិត្តទុកដាក់។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីទីបីទាំងនេះទេ។

គេហទំព័ររបស់យើងក៏អាចបម្រើខ្លឹមសាររបស់ភាគីទីបីដែលផ្ទុកនូវឃុកឃីផ្ទាល់ខ្លួន ឬបច្ចេកវិទ្យាតាមដានរបស់ពួកគេផងដែរ។ យើងមិនគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះទេ។

សិទ្ធិកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

ក្រុមហ៊ុន Papa John's សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែគោលការណ៍ឯក​ជន​ភាព​នេះគ្រប់ពេលវេលា។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងត្រូវបានធ្វើឡើងលើគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ គោលការណ៍នេះនឹងត្រូវបានបង្ហោះចុះផ្សាយលើទំព័រនេះ និងកាលបរិច្ឆេទដែលបានបោះត្រា។ យើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បី​ឱ្យអ្នកបន្តទទួលបានដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ ការបន្តប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើកម្មវិធីនេះ និងការទទួលយកសេវាកម្មរបស់​យើងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ គឺ​ជា​ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ តាមវិសាល​ភាព​ដែល​ការយល់ព្រមបែបនេះមិនត្រូវបានផ្តល់ផ្សេងពីនេះឡើយ។ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ​

ទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលការណ៍នេះ ឬចង់កែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាព​​ព័ត៌មានរបស់អ្នក សូមផ្ញើ​អ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ​អ៊ីមែល cambodia@papajohns.com.

អ្នកក៏អាចសរសេរសារមកយើង ឬទូរសព្ទមក៖

Tianle Food Global Co.,Ltd

2nd Floor of K Residence No 79-83, St. 388, Tuol Svay

Prey, Chamkar Mon District, Phnom Penh City, Cambodia

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន៖ 00052566