ញ៉ាំភីហ្សា។ រកបានរង្វាន់។ មិនបាច់​គួរសម​ទេ។

រង្វាន់ប៉ាប៉ាកាន់តែប្រសើរឡើង

ចំណាយប្រាក់ញ៉ាំអាហារខ្លួនឯង បន្ទាប់មក​យើងនឹងមានផ្ដល់អាហារ​ជូន​អ្នកឥតគិតថ្លៃ! ចំណាយ 10 ដុល្លារនិងរកបាន 1 ពិន្ទុ។ ប្រមូលបាន 10 ពិន្ទុហើយទទួលបានការចុះតម្លៃ 5 ដុល្លារសម្រាប់​ការបញ្ជាទិញបន្ទាប់របស់អ្នក!

នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនី អ្នកទទួលបានការ​ចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់កម្មវិធីរង្វាន់ Papa របស់យើង។

1 ពិន្ទុដែលរកបានសម្រាប់ការចំណាយ 10 ដុល្លារមុនកាត់​ពន្ធ រួមទាំង​ប្រាក់ទឹកតែ និងបន្ទាប់ពី​ការបញ្ចុះតម្លៃ - អាចរកបានពិន្ទុទាំងអស់នៅក្នុងការបញ្ជាទិញតែមួយ។ រង្វាន់នោះគឺជាប័ណ្ណ​រង្វាន់ 5 ដុល្លារលើការបញ្ជាទិញខាងក្រោម ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការកែ​ប្រែមួយចំនួន។ ពិន្ទុ និងរង្វាន់ត្រូវបានអនុវត្តតែចំពោះការបញ្ជាទិញដែលធ្វើឡើង​តាមរយៈវេទិកាបញ្ជាទិញ​តាមអ៊ីនធឺណិត​នេះប៉ុណ្ណោះ - មិនមានសុពលភាពនៅក្នុងហាង ឬកម្មវិធីបញ្ជាទិញរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតឡើយ។


ធ្វើការបញ្ជាទិញលើកដំបូងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ និងរកបានពិន្ទុ
Black and red Papa Rewards logo with an icon of pizza slices

4 ជំហ៊ានងាយៗ

 • ចុះ​ឈ្មោះ

  ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរង្វាន់របស់ Papa សូមបង្កើតគណនីនៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធី។

 • បញ្ជាទិញភីហ្សា

  បញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត តាមទូរសព្ទ ឬនៅពេលអ្នកទៅដល់ហាង។

 • រកបានពិន្ទុ

  1 ពិន្ទុសម្រាប់រាល់ការចំណាយ $10 របស់អ្នក ​ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

 • ទទួលបានរង្វាន់

  ប្រើពិន្ទុរបស់អ្នក ដើម្បីចំណាយសម្រាប់លើ​ភីហ្សាដែលឆ្ងាញ់ជាងគេ!

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង

ទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នកនិងបញ្ជាទិញប៉ាប៉ាចននៅកន្លែងណាដែលអ្នកទៅ។