យើងអាចដឹកជញ្ជូន​ភីហ្សារបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់មានទំនាក់ទំនង។

យើងនឹងធ្វើឱ្យ​ប្រាកដថាអ្នកមានសុវត្ថិភាព ចាប់ពីពេលដែលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញរហូតដល់ពេលដែល​អ្នកទទួលបា​ន។ បង់ប្រាក់ជាមុនតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយយើងនឹងទុកម្ហូប​បញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅនឹងមាត់ទ្វារ ហើយចាកចេញ ដើម្បីឱ្យអ្នកចេញមកយកវា។

តើការដឹកជញ្ជូនដោយមិនចាំបាច់​មានទំនាក់ទំនងដំណើរការដូចម្ដេច?

 • ការបញ្ជាទិញបង់ប្រាក់ជាមុន

  អ្នកបញ្ជាទិញ និងបង់ថ្លៃអាហាររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត ឬតាមទូរសព្ទ។

 • ត្រាគុណភាព

  យើងរៀបចំភីហ្សារបស់អ្នក ហើយបិទភ្ជាប់ត្រាគុណភាព​ ដើម្បីធានាបាននូវស្តង់ដារ​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ។

 • ដាក់តាម​មាត់ទ្វារ

  យើងនឹងទុកម្ហូប​បញ្ជាទិញរបស់អ្នកនៅនឹងមាត់ទ្វារ ហើយថយក្រោយមកវិញ​ក្នុងគម្លាតសវុត្ថិភាព​ ដើម្បីឱ្យអ្នកចេញមកយកវា។

 • ការផ្ទៀងផ្ទាត់

  យើងនឹងរង់ចាំរហូតដល់អ្នកពិនិត្យមើលម្ហូប​បញ្ជាទិញរបស់អ្នក ដើម្បីប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវ។

យើងនឹងធ្វើឱ្យ​ប្រាកដថាអ្នកមានសុវត្ថិភាព ចាប់ពីពេលដែលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញរហូតដល់ពេលដែល​អ្នកទទួលបា​ន។

ជំហានទី 1

យើងកំពុងធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកមានសុវត្ថិភាព។ ធ្វើ​ការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត ឬតាមទូរសព្ទ ហើយស្នើ "ការដឹកជញ្ជូនដោយមិនបាច់មានទំនាក់ទំនង" ។

ជំហានទី 2

ត្រាគុណភាពរបស់យើងធានាថាភីហ្សារបស់អ្នកគោរពតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់យើងទាំងអស់ ហើយធានាថាវាមិនទាន់​បានបើកនៅឡើយ។

ជំហានទី 3

ការដឹកជញ្ជូន​របស់អ្នកគឺមិនមានការជួបទំនាក់ទំនងទេ - យើងនឹងទុកភីហ្សា​របស់អ្នកនៅមាត់ទ្វារ ហើយ​ចាកចេញ​ទៅ​នៅពេលអ្នកចេញមកយកវា។

ជំហានទី 4

នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានអ្វីដែលអ្នកបញ្ជាទិញ អ្នកបើកបររបស់យើងនឹងរង់ចាំ​រហូតដល់​អ្នកបាន​ត្រួតពិនិត្យមើលវារួច ហើយប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវ។

យើងចង់បានមតិស្ថាបនា ដូច្នេះសូមប្រាប់យើងពីគំនិតរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកទើបតែបញ្ជាទិញ សូមមើលការស្ទង់មតិលើមតិប្រតិកម្ម Papa Talk របស់យើងតាមរយៈអ៊ីមែល។ វាជាឱកាសរបស់អ្នក ដើម្បីប្រាប់យើងឱ្យដឹង​ថាតើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរ។ យោបល់របស់អ្នកពិតជាសំខាន់​ ហើយមតិស្ថាបនា​របស់អ្នក​ជួយ​យើង​ក្នុង​ការកែលម្អ​សេវាកម្ម​របស់យើង។ និងភីហ្សារបស់យើង។

យើងនឹងផ្ញើអ៊ីមែលការស្ទង់មតិ Papa Talk របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញ។


ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង

ទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នកនិងបញ្ជាទិញប៉ាប៉ាចននៅកន្លែងណាដែលអ្នកទៅ។